Festő rezeda

Vékony, merev, felső harmadában többnyire elágazó szárú, kopasz hajtású, az első évben csak tőrózsát fejlesztő növény. Levelei szálasak, lándzsásak, tagolatlanok, ép szélűek. Sárgászöld, 4-5mm átmérőjű virágai tömött fürtben nyílnak. Csészéje 4 tagú, pártája 4 mélyen hasadt sziromból áll. Termése 3-4 mm-es, felálló, 3 karéjú, sokmagvú tok.

• ELTERJEDÉS: Egész Európa, a távoli északi tájak kivételével. Hazánkban szórványosan fordul elő.

• ÉLŐHELY: Mezők, parlagok, szántók, útszélek; általában meszes talajon.

• ROKON FAJOK: A kerti rezeda mediterrán eredetű, illatos virágú dísznövény. Szirmai fehéresek, portokjai pirosak.

Vadrezeda

Kopasz, elágazó, többnyire erősen bokrosodó növény. Levelei rendszerint hármasan, ritkán ötösen szeldeltek. Csúcsálló részük nagyobb, elliptikus. A sárga, 7-9mm átmérőjű virágok hosszú, elkeskenyedő fürtben nyílnak. A csésze és a párta egyaránt 6 tagú. A 3 karéjú, 7-12mm hosszú tok a tetején nyílik.

• ELTERJEDÉS: Egész Európa, a távoli északi tájak kivételével. Hazánk gyomtársulásainak egyik jellemző faja.

• ÉLŐHELY: Szántók, parlagok, útszélek; meszes talajon.

• ROKON FAJOK: A terpedt rezeda: virágai fehérek, termése lecsüngő. Száraz gyepek növénye. Hazánkban szórványosan fordul elő.